Creatie

Station domination – Hogeschool Rotterdam

Eind 2008 domineert Hogeschool Rotterdam maand lang vijf metrostations van de Callandlijn, met de campagne Stap op de Kennislijn. De hogeschool presenteert zich als de plek waar studenten, bedrijven en werknemers zich overtreffen. Bedrieglijk echte uitgangen en trappen wijzen de weg naar innovatieve projecten en ambitieuze doelen. Spectaculaire toepassingen dagen mensen letterlijk uit zich zelf te overtreffen. Het resultaat is zo indrukwekkend dat Hogeschool Rotterdam en Nijgh met deze campagne een SAN Accent in de wacht slepen.

 fictieve uitgangen leiden naar projecten van Hogeschool Rotterdam
 fictieve uitgangen leiden naar projecten van Hogeschool Rotterdam
 opening met burgemeester Opstelten
 aankleding pilaren
 onbereikbare 'overtref jezelf' toiletten
 location based vloerstickers met als thema 'overtref jezelf'
 tramreclame
Open dag communicatie- Hogeschool Rotterdam
Studentwerving Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Rotterdam
Welkom bezoekers – Hogeschool Rotterdam